Spreken bij uitvaarten

'Wanneer een dierbare is overleden luister ik naar verhalen, herinneringen en wensen'

Samen met de familie kiezen we muziek, woorden en beelden die passen bij de Levenswijze van de overleden dierbare en die óók passend en troostend zijn voor de mensen die achterblijven.

Ik schrijf en vertel het levensverhaal en vaak kiezen we symbolen of rituelen die houvast en troost geven. Ik ga voor tijdens de plechtigheid en werk in de week tussen het overlijden en de uitvaart nauw samen met de uitvaartleider.