Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SIMONE SCHREIBER/ COSI LIFE  verstrekt. SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE GEGEVENS NODIG HEEFT

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen in verband met voortgangsverslagen, intakeformulieren, schriftelijke opdrachten, informatie in het kader van het begeleidingstraject.

Daarnaast kan SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit Coachgesprekken, ritueelbegeleiding, zinvolle gesprekken rond leven en dood.

HOELANG SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE UW  GEGEVENS BEWAART

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Addwords-advertenties van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  heeft hier geen invloed op.

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  heeft Google geen toestemming gegeven om via SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@simoneschreiber.nl. SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Simone Schreiber op via

info@simoneschreiber.nl

www.simoneschreiber.nl  is een website van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE

Is als volgt te bereiken:

Postadres: Braamberg 3a 6718 EA Ede

Vestigingsadres: Braamberg 3a 6718 EA Ede

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51280353

Telefoon: 06 4444 0950

E-mailadres: info@simoneschreiber.nl

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE, gevestigd aan Braamberg 3a 6718 EA  Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.