Afscheid nemen bij Leven

‘Steeds vaker vragen mensen
bij een naderend Levenseinde om
in gesprek te gaan’

Wanneer mensen weten dat het einde van hun leven nabij is, ga ik laagdrempelig, samen in gesprek over de Dood en het Leven wat daar nu eenmaal onlosmakelijk bij hoort. Praten over de dood vermindert de angst voor de dood. Desgewenst bespreken we de wensen voor de afscheidsplechtigheid. Het geeft rust om in vertrouwen te kunnen loslaten en sterven.